web analytics

Assessments

Wat is een assessment?

Een assessment is een methode om de persoonlijke vaardigheden, functie-specifieke competenties en drijfveren en talenten in kaart te brengen. Zo wordt er bekeken of een kandidaat voldoet aan een bepaald van te voren vastgesteld functieprofiel . Ook wordt er vaak gekeken of de kandidaat aansluiting vindt binnen de context, structuur en cultuur van de organisatie in kwestie.

Werkwijze – Assessments met “Ervaringsleren”

Kandidaten worden in het assessment geplaatst in nagebootste praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten tijdens het assessment zijn afgestemd op de vraag van de opdrachtgever en het functieprofiel van de opdrachtgever. De kandidaat wordt tijdens het assessment persoonlijk begeleid en krijgt directe feedback. Zo ontstaat er “ervaringsleren”, wat een goed beeld oplevert over het ontwikkel-potentieel van de kandidaat. Veel zorg besteden wij aan de interactie tussen kandidaat, psycholoog en assessor. Een assessment bij Dimitroff Partners wordt vaak ook als een krachtige persoonlijke training ervaren.

Al onze assessments vinden onder eindverantwoordelijkheid plaats van mevrouw Drs. Cyrilla Dimitroff. Met ruim 20 jaar assessment, coaching en trainingservaring staat zij garant voor duidelijke rapporten, grondige analyses en een duidelijk eindoordeel. Vaak wordt deze conclusie al aan het eind van de dag getrokken en weet de kandidaat en de opdrachtgever vrij snel wat de vervolgmogelijkheden zijn. Daar staan we ook om bekend, we zijn duidelijk.

Rapportage

Onze rapportages zijn helder en to the point. Ook geven wij concrete adviezen met betrekking tot de ontwikkeling, randvoorwaarden en toekomstperspectief. U kunt ook kiezen voor een persoonlijk ontwikkelplan in plaats van een rapportage. Wij werken volgens de gedragscodes van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en daarin is bepaald dat rapportage alleen kan worden verstrekt na akkoord door de kandidaat. Wij informeren u hier graag verder over in onze offerte of in een persoonlijk gesprek.

Instrumenten en methoden

Wij beschikken over een breed scala aan assessment programma’s. Hiervoor beschikken wij over een arsenaal aan instrumenten, zoals persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten, motivatieonderzoek, gedragsgerichte simulaties, schriftelijke opdrachten, rollenspelen, leidinggeven, project management, inkoopfucties, beïnvloeden , presentatie, en veel meer. Tevens zijn er gedrags-, diepte- en leerervaring – interviews op de dag van het assessment.

Meetpunten

Wat doe je (gedrag en houding), wie ben je (persoon), en wat drijft je (motivatie en werkwaarden). Dit alles afgewogen in de werkcontext en de cultuur van de organisatie.

Wij werken conform de gedragscodes van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

U wilt een kandidaat laten testen of een offerte aanvragen? Vul dan het formulier in en dan hoort u zo spoedig mogelijk van ons →

Programma voorbeeld:

  • Een aantal online persoonlijkheidstests – deels al vooraf – en capaciteitentests (indien gewenst);
  • 2 of 3 simulaties/rollenspelen, (vaak een met fictieve medewerker, een met een collega/partner en een met een lastige klant, tenzij anders gewenst);
  • Feedback en ontwikkeltips op de bereikte resultaten in deze rollenspelen met leermomenten;
  • Eindgesprek met conclusies;
  • Uitgebreid psychologisch rapport over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor selectie en eventuele verdere ontwikkeling.

Maak nu een afspraak en we nemen u mee in de mogelijkheden die we bieden. Contact of vul onderstaand formulier in dan hoort u van ons spoedig.

Waarom een afspraak?

We leren graag uw organisatie kennen en nemen dan ook graag de tijd om in een persoonlijk gesprek tot een goede formulering te komen van de onderzoeksvraag van het assessment. Ook voor de kandidaat is het fijn om door een assessment bureau te worden getest die voldoende kennis heeft van de organisatie van de opdrachtgever.

Soorten Assessment vragen:

I – SELECTIE VRAAG:

Geeft antwoord op de vraag of een kandidaat geschikt is voor een bepaald functieprofiel en of de kandidaat aansluiting vindt binnen de context van een organisatie.

II – ONTWIKKEL VRAAG:

Geeft antwoord op de vraag of de ontwikkeling van een medewerker binnen de huidige functie of richting een bepaalde (vervolg) functie of (management) positie of rol realistisch en haalbaar is in de tijd. Er wordt gekeken of de medewerker te coachen is richting een bepaalde functie en in het rapport worden er desgewenst concrete ontwikkel tips gegeven.

III – LOOPBAAN VRAAG:

Is een medewerker advies te geven bij de keuze van een loopbaanpad en een eventuele opleiding of cursus.

IV – RE-INTEGRATIE VRAAG:

Het assessment als tool om de medewerker weer voor te bereiden op het starten van de werkzaamheden met een belastbaarheidstoetsing en het eventueel in beeld brengen van talenten en drijfveren voor alternatieve functies.

V – PERSOONLIJK LEIDERSCHAP ASSESSMENT:

Het assessment zetten wij ook graag in als startpunt voor een uitgebreid coachingstraject. Met het assessment worden hulpvragen zichtbaar gemaakt waarop vervolgens met een maatwerk programma gecoacht en getraind kan worden. Informeer naar deze bijzondere combinatie.

Comments

comments