web analytics

Teams

Wat is teamcoaching?

Team coaching is een specifieke manier van coaching, waarbij niet alleen één teamlid, maar het complete team binnen een organisatie wordt gecoacht. In team coaching gaat het om de dynamiek van het systeem. Daarbij wordt gekeken naar de onderlinge samenwerking, de interactie, de cultuur van het team, de organisatie, het leiderschap en de communicatie binnen het team en haar systeem. Ook de gemeenschappelijke doelen, rollen, en normen en werkwaarden van het team en de persoonlijke verhoudingen komen aan bod. In veel teams spelen allerlei ‘onderhuidse’ zaken, die vaak niet openlijk besproken worden, maar die het functioneren en de effectiviteit van het team wel nadelig kunnen beïnvloeden. Team coaching maakt deze zaken zichtbaar en op een constructieve manier bespreekbaar en versterkt begrip en persoonlijke verhoudingen.

Maatwerk trainingen

In combinatie met de vraagstelling rondom teamcoaching bieden we ondersteunend een programma van trainingen aan. Teamcoaching en maatwerk training voor organisaties, groot en MKB. Door ervaren trainster en psycholoog/teamcoach drs Cyrilla Dimitroff en partners – waar nodig kan ze een beroep doen op een netwerk van collega trainers om zo elke vraag van een organisatie te kunnen invullen op een niveau waar resultaten mee gehaald worden. Meer weten? We komen graag langs om kennis te maken en uw vragen samen met u te verkennen naar een goede invulling

Voor welke teams?

Voor ieder team dat wil leren en zicht wil krijgen op elkaars krachten, kwetsbaarheden, bedreigingen en kansen. Managementgames en rollenspelen behoren tot de mogelijke inzetbare tools. De mogelijkheden eens onderzoeken voor uw organisatie of team? Neem contact op voor een persoonlijke afspraak.

Dimitroff Partners is een moderne coachingspsychologie praktijk die een efficiënte en effectieve manier van coaching verzorgt. Modern vanwege de nieuwste technieken en methodieken, middels een combinatie van e-coaching en het vertrouwde face to face. Coaching is investeren in jezelf. Plan nu een KOSTELOOS een PERSOONLIJK kennismakingsgesprek in.

Wat is Coaching?

Coaching is een persoonlijk proces waarbij de coach, de coachee begeleidt in zijn persoonlijke ontwikkeling. Coaches helpen mensen bij het doeltreffender reageren op de problemen en uitdagingen die je in het leven nu eenmaal tegenkomt. Een coach helpt je ook inzicht te verkrijgen in je gedragspatronen, je emoties en je attitude en je persoonlijke waarden. Het nest waarin je geboren wordt en je omgeving zijn van invloed op wie je nu bent en hoe je reageert en wat je doet. Coaching verschaft je inzicht en bewustwording en maakt je duidelijk hoe onbewuste factoren huidige relaties, gedragspatronen en emoties beïnvloeden.

Wat is het doel ?

Het doel van coaching is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het herkennen van (emotionele en /of gedrags) patronen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het vinden van een balans tussen werk en privé
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden (competenties)

Coaching is resultaatgericht, kortdurend en praktisch van aard. Het gaat er om dat de coachee doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

De mogelijkheden eens onderzoeken voor uzelf, uw organisatie of team? Neem contact op voor een persoonlijke afspraak.

Contactaanvraag

Wat doen succesvolle teams?

Dat zijn teams die goed communiceren, open zijn, feedback geven en elkaar durven aan te spreken. Zij erkennen aan elkaar dat teamleden complementair zijn. Zij leven de gemaakte afspraken na en kunnen functie en persoon van elkaar scheiden.

Aanpak Ieder team is uniek en kent zijn eigen vraagstelling, belemmeringen en oplossingen. Daarom is teamcoaching altijd maatwerk. Wel kan je een aantal fasen benoemen die van belang zijn om te doorlopen wil de team coaching succesvol zijn en resultaat boeken.

FASE 1: Vraagstelling en teamdiagnose

FASE 2: De nulmeting.

FASE 3: Teamsessies

FASE 4: Borging in de praktijk en evaluatie

Rol van de Teamcoach

De rol van de coach is faciliterend, kritisch en spiegelend met als doel het team te helpen om de persoonlijke verhoudingen te versterken; doelen en verantwoordelijkheden te definiëren; rollen te accepteren en te begrijpen en eventuele onderhuidse spanningen uit te spreken. Zodat het team weer resultaat kan boeken.

Teamcoaching kan ook als interventie worden ingezet bij verschillen van inzicht in teams, samenwerking bevorderen, conflicten opruimen, veranderingsplannen doorvoeren en meer. Onze aanpak is op maat en oplossingsgericht.

Direct stappen zetten?

Plan nu een kennismaking met onze coach Drs. Cyrilla Dimitroff, al sinds 1995 actief als coach, trainer en psycholoog.

Comments

comments